Οι διαταραχές άρθρωσης είναι αρκετά συχνές στα παιδιά.

Αμέσως μετά τη λογοθεραπευτική αξιολόγηση σας δίνουμε την πρόγνωση, η οποία αφορά τη σοβαρότητα και το χρόνο μέσα στον οποίο θα αποκατασταθεί πλήρως η δυσκολία. Η πρόγνωση αλλάζει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το είδος της δυσκολίας.

Για παράδειγμα ένα παιδί 5 ετών που δε λέει το “σ” συνήθως το κατακτά σε χρονικό διάστημα ενός μήνα εφόσον δεν συνάδουν άλλες δυσκολίες. Για τα περισσότερα φωνήματα απαιτούνται 3-6 συνεδρίες προκειμένου να αποκατασταθούν σε ηλικίες 4 έως 5 ετών. 

Εξασφαλίζουμε ότι η όποια δυσκολία θα εξαλειφθεί με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συνεδριών, ώστε το ίδιο το παιδί να μην ταλαιπωρείται και να μην επιβαρύνεται από τη θεραπεία.

f t g