Η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία αναφέρεται σε δυσκολία που παρουσιάζει το άτομο σε ένα ή σε δύο περιοχές στη μάθηση αποκλειστικά αλλά αποδίδει σύμφωνα με το μέσο όρο στους υπόλοιπους τομείς της ανάπτυξης. Όταν γίνεται αναφορά σε ΕΜΔ εννοούμε συνήθως τη δυσλεξία, ωστόσο άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία και η δυσαριθμησία.

f t g