Δυσλεξία είναι η ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και εκδηλώνεται με συμπτώματα κυρίως στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Οι δυσκολίες παραμένουν παρόλο που το άτομο έχει

λάβει κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δεν συνάδουν με τις γνωστικές ικανότητες και δεν προδιαγράφουν τις επιδόσεις και σε άλλους τομείς.

f t g