Σκοπός της ομάδας κοινωνικών δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει το παιδί ή τον έφηβο που αντιμετωπίζει δυσκολίες κοινωνικοποίησης, να αναπτύξει τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να χτίσει κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους του.

Στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιά και έφηβοι εκπαιδεύονται σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις και εκτίθενται σε μια ποικιλία κοινωνικών προκλήσεων. Στην ασφάλεια του ελεγχόμενου περιβάλλοντος και με την καθοδήγηση έμπειρων θεραπευτών τα παιδιά εκπαιδεύονται να αναπτύξουν ορθές κοινωνικές συμπεριφορές, να συνεργάζονται και να χτίζουν διαλόγους με συνομηλίκους τους και να χειρίζονται έντονα συναισθήματα με κοινωνικά ορθό τρόπο, ώστε να εντάσσονται ομαλά σε οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο.

Οι συμμετέχοντες κάθε ομάδας επιλέγονται προσεκτικά ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση ώστε να δημιουργείται ένα αντικειμενικό κοινωνικό πλαίσιο που θα βοηθήσει το κάθε παιδί ξεχωριστά να αναπτύξει τις ικανότητές του και να βελτιώσει τις πιθανές αδυναμίες του.

Οι συναντήσεις της κάθε ομάδας γίνονται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν για περίπου μία ώρα. Κατά τη διάρκειά τους διενεργούνται δομημένες και μη δοκιμασίες ενώ δίνεται και χρόνος ελεύθερου διαλόγου και παιχνιδιού ώστε οι συμμετέχοντες να εξασκούν όσα μαθαίνουν.

 

 

Μερικοί από τους στόχους της κάθε ομάδας

  • Δεξιότητες διαλόγου: Έναρξη διαλόγου, διατήρηση θέματος συζήτησης, εναλλαγή σειράς συνομιλητών, τερματισμός διαλόγου

  • Κατανόηση μη λεκτικής επικοινωνίας όπως οι εκφράσεις του προσώπου, η βλεμματική επαφή και η γλώσσα του σώματος

  • Διαχείριση συναισθήματος: Αναγνώριση συναισθήματος στον ίδιο και στους άλλους, συμπόνια, έλεγχος έντονων συναισθημάτων για το καλό της ομάδας

  • Συνεργασία, παιχνίδι με άλλους, ανοχή και υπομονή στις διαφορετικές συμπεριφορές άλλων ατόμων

  • Ανάπτυξη ουσιαστικών φιλικών σχέσεων, πραγματικού ενδιαφέροντος του ενός παιδιού για το άλλο, ανάπτυξη κοινωνικότητας και κοινή διασκέδαση

 

 

Κυρίως όμως, ο βασικός στόχος κάθε ομάδας είναι η διασκέδαση και η αντίληψη πόσο καλύτερα περνάμε ΜΑΖΙ!

f t g